lauantai 17. maaliskuuta 2018

Koulu ei ole vain rakennus


Lähetin oheisena olevan mielipidekirjoituksen Länsiväylä-lehteen. Toivotaan, että pääsee printtilehteen ja saa aikaan keskustelua. 

Espoossa on viimeiset vuodet ja varsinkin tänä talvena käyty aktiivista keskustelua koulujen ja päiväkotien kunnosta ja varsinkin niiden sisäilmasta. Ja syystä. Lukemattomat kaupungin tilat ovat paljastuneet huonokuntoisiksi ja monet myös käyttäjilleen sopimattomiksi.

Entisenä opettajana haluaisin kuitenkin muistuttaa, että koulu ei ole rakennus vaan ennen kaikkea oppimisyhteisö. Koulun perustehtävä on antaa oppilaille myöhemmässä elämässä ja opinnoissa tarvittavat tiedot ja taidot, ja yhteiskunnan kannalta koulun tehtävä on tietenkin kasvattaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

Koulu ei voi toteuttaa perustehtäväänsä, jos henkilöstö on uupunutta ja kokee tehtävänsä likimain mahdottomaksi. Espoossa lapsia tulee vuosittain aiempaa enemmän. Kouluihin tulee myös runsaasti lapsia, joiden valmiudet suomalaiseen peruskouluun eivät valmistavasta opetuksesta huolimatta ole riittävät. Varsinkin esikoulussa ja luokilla 1-6 on edelleen erittäin suuria ryhmiä, joissa lastentarhan- ja luokanopettajat todella joutuvat venymään toteuttaakseen opetussuunnitelman jaloja periaatteita. Samaan aikaan kaupunki on valtuustokauden tavoitteessaan määritellut koulutoimen tavoitteiksi, että Espoossa oppimistulokset ovat parhaat koko Suomessa.

Kouluissa on edelleen reilusti yli 20 oppilaan alkuopetus- ja esiopetusrymiä ja alakoulujen luokilla 3-6 jopa yli 30 oppilasta. Kun samalla pyritään tarjoamaan yhä enemmän erityistä tukea tarvitsevien lasten opetusta lähikoulussa, tilanne muuttuu ajoittain todella vaikeaksi.

Kysymys on pitkälti rahasta. Jokainen opettaja ja avustaja maksaa. Espoon kaupunki on edellisellä valtuustokaudella päättänyt, että opetustuntien määrään ei lasketa. Tällä valtuustokaudella on kuitenkin päästävä siihen, että ryhmiä pienennetään ja lisääntyvä oppilasmäärä näkyy myös opetukseen käytettävässä tuntimäärässä.

Tämä vanhan opettajan saarna päättyy hurskaaseen toivomukseen Espoon päättäjille:
Nyt täytyy osata erottaa koulujen ja varhaiskasvatuksen tilakysymykset koulujen muusta taloudesta.
Toimitilat kuntoon järkevästi ja samalla satsauksia koulun varsinaiseen tehtävään.tiistai 23. tammikuuta 2018

Erehtyminen on inhimillistä, toisten syyttely politiikkaa


Otsikon sananlasku sopii mielestäni viime viikkoina Espoossa käytyyn keskusteluun Metron liityntäliikenteestä. Kirjoitin tästä kohinasta jo pari viikkoa sitten täällä blogissa, mutta silloinhan keskustelu oli oikeastaan vasta alkanut.

Tänään sitten Espoon konsernijaosto "jyrähti" HSL:n suuntaan ja vaati muutoksia Etelä-Espoon joukkoliikennepalveluihin. Aihettakin tietysti oli. HSL oli myöntänyt, että heillä oli Matinkylän metroaseman osalta väärät käyttäjälaskelmat ja että he uskoivat, ettei matkustajien matka-ajat pitene siinä määrin kuin nyt näyttää olevan.

Kuitenkin HSL on pääkaupunkiseutujen yhteinen ja Espoolla on edustajat HSL:n johdossa. Lisäksi metro oli 4 vuotta myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Olisi siis luullut, että jollakulla on aikaa pohtia liityntäliikennettäkin tarkasti. Tietysti luottamushenkilöiden on pystyttävä luottamaan liikennesuunnittelijoiden työhön, mutta toisaalta juuri espoolaisilla oli käsitys siitä, kuinka voimakkaasti Matinkylä-Olari aluetta kehitettiin ja kuinka paljon alueelle rakennettiin nimenomaan asuntoja.

En voinut olla hymyilemättä lukiessani Espoon puskaradiosta konsernijaoston erään jäsenen kysymystä eilen: Kerro minulle, missä kohdin liityntäliikenne ja suorien bussiyhteyksien puute erityisesti häiritsee. Lisäksi hän lupasi hoitaa asiaa. Vastauksia tuli satoja ja varmaan moni toivoi, että Konsernijaosto pikavuhtia saa muutoksia aikaiseksi. Toivotaan, että näin käy, mutta luulen kuitenkin, että Espoolta ei löydy pelimerkkejä maksaa sekä metroa että paranneltua liityntäliikennettä ja lisäksi entisiä suoria linjoja Helsinkiin. Viime viikollahan luettiin, että yhden bussivuoron lisäys maksaa 200 000 - 300 000 euroa vuodessa. Kaikkein hankalimmat kohteet on HSL:n kuitenkin korjattava - ja espoolaisten maksettava. Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa heikennyksiä muun Espoon palveluihin tai Espoon sisäiseen liikennöintiin.

Metro oli todella kallis investointi ja sille on saatava käyttäjiä. Sikäli Matinkylästä lähtevät täpötäydet junat ovat juuri sellaisia, joita investoinnilla tavoiteltiin.

Espoo toivoo metrokäytävästä eli Etelä-Espoon tiheään rakennetusta rannikkoalueesta koko kaupungin tulevaisuuden veturia. Talousjohdossa uskotaan, että tonttien myynnillä, vilkastuvalla liike-elämällä jne saadaan tuloja kaupungin kassaan ja metronkin hintaa maksettua.  Meidän muiden on syytä toivoa, että näin tosiaan käy, eivätkä metrokäytävältä kalliin asunnon ostaneet äänestä jaloillaan huomatessaan, että metrolle onkin kilometrin kävelymatka tai että matka-aika Helsinkiin kaksinkertaistui.

HSL:stä keskustellaan takuuvarmasti myös jatkossa.