lauantai 17. maaliskuuta 2018

Koulu ei ole vain rakennus


Lähetin oheisena olevan mielipidekirjoituksen Länsiväylä-lehteen. Toivotaan, että pääsee printtilehteen ja saa aikaan keskustelua. 

Espoossa on viimeiset vuodet ja varsinkin tänä talvena käyty aktiivista keskustelua koulujen ja päiväkotien kunnosta ja varsinkin niiden sisäilmasta. Ja syystä. Lukemattomat kaupungin tilat ovat paljastuneet huonokuntoisiksi ja monet myös käyttäjilleen sopimattomiksi.

Entisenä opettajana haluaisin kuitenkin muistuttaa, että koulu ei ole rakennus vaan ennen kaikkea oppimisyhteisö. Koulun perustehtävä on antaa oppilaille myöhemmässä elämässä ja opinnoissa tarvittavat tiedot ja taidot, ja yhteiskunnan kannalta koulun tehtävä on tietenkin kasvattaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

Koulu ei voi toteuttaa perustehtäväänsä, jos henkilöstö on uupunutta ja kokee tehtävänsä likimain mahdottomaksi. Espoossa lapsia tulee vuosittain aiempaa enemmän. Kouluihin tulee myös runsaasti lapsia, joiden valmiudet suomalaiseen peruskouluun eivät valmistavasta opetuksesta huolimatta ole riittävät. Varsinkin esikoulussa ja luokilla 1-6 on edelleen erittäin suuria ryhmiä, joissa lastentarhan- ja luokanopettajat todella joutuvat venymään toteuttaakseen opetussuunnitelman jaloja periaatteita. Samaan aikaan kaupunki on valtuustokauden tavoitteessaan määritellut koulutoimen tavoitteiksi, että Espoossa oppimistulokset ovat parhaat koko Suomessa.

Kouluissa on edelleen reilusti yli 20 oppilaan alkuopetus- ja esiopetusrymiä ja alakoulujen luokilla 3-6 jopa yli 30 oppilasta. Kun samalla pyritään tarjoamaan yhä enemmän erityistä tukea tarvitsevien lasten opetusta lähikoulussa, tilanne muuttuu ajoittain todella vaikeaksi.

Kysymys on pitkälti rahasta. Jokainen opettaja ja avustaja maksaa. Espoon kaupunki on edellisellä valtuustokaudella päättänyt, että opetustuntien määrään ei lasketa. Tällä valtuustokaudella on kuitenkin päästävä siihen, että ryhmiä pienennetään ja lisääntyvä oppilasmäärä näkyy myös opetukseen käytettävässä tuntimäärässä.

Tämä vanhan opettajan saarna päättyy hurskaaseen toivomukseen Espoon päättäjille:
Nyt täytyy osata erottaa koulujen ja varhaiskasvatuksen tilakysymykset koulujen muusta taloudesta.
Toimitilat kuntoon järkevästi ja samalla satsauksia koulun varsinaiseen tehtävään.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti